เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย