เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอเซกา

3 พฤศจิกายน 2561 (วันแรม 10 ค่ำ เดือน 11) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นายดอกดิน ต้อมทอง พัฒนาการอำเภอเซกา หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และภาคประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายทอดกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ประจำปี 2561 โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพเพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ3 พฤศจิกายน 2561 (วันแรม 10 ค่ำ เดือน 11) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นางสาวนันทนา หวังธงชัยเจริญ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ นายดอกดิน ต้อมทอง พัฒนาการอำเภอเซกา หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และภาคประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีถวายทอดกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ประจำปี 2561 โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นเจ้าภาพเพื่อนำไปทอดถวาย ณ วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

จัดซื้อจัดจ้าง