เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ