งานนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

28 มิถุนายน 2562
ท่านธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการโปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
โดยนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่ร่วมมาเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวทั้ง 4 หมู่ ในจังหวัดบึงกาฬ
ในงานวันนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดนักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่น การแสดงจากศิลปินดารา พร้อมสินค้า OTOP มากมายในงาน
ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง จังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)