แผนการจัดตลาด OTOP Mobile บึงกาฬ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ กำหนดจัดตลาดนัด ตามโครงการ OTOP Mobile บึงกาฬ

 1. วันที่ 2 ก.ค.62 ตลาดประชารัฐอำเภอรพเจริญ จังหวัดบึงกาฬ
 2. วันที่ 4 ก.ค.62 กิจกรรท่องเที่ยวหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรม บ้านท่าเชียงเครือ อ.เซกา
 3. วันที่ 6 ก.ค.62 เที่ยววัดภูทอก บ้านคำแคน อ.ศรีวิไล
 4. วันที่ 18 ก.ค.62 จังหวัดเคลื่อนที่ ร.ร.สังวาลวิทย์ อ.โซ่พิสัย
 5. วันที่ 22 ก.ค.62 อำเภอเคลื่อนที่วัดสังฆธรรมาราม อ.พรเจริญ
 6. วันที่ 23 ก.ค.62 ตลาดประชารัฐหน้าอำเภอศรีวิไล
 7. วันที่ 27 ก.ค.62 บุญ 9 วัด ณ วัดห้วยไม้ซอด อ.ปากคาด
 8. วันที่ 1 ส.ค.62 วันสตรีไทย บริเวณห้าที่ว่าการอำเภอบุ่งคล้า
 9. วันที่ 9 ส.ค.62 ตลาดต้องชม ถนนข้าวเม่า อ.เมืองบึงกาฬ
 10. วันที่ 18 ส.ค.62 ตลาดประชารัฐ บ้านสามแยก อำเภอโซ่พิสัย
 11. วันที่ 21 ส.ค.62 จังหวัดเคลื่อนที่ ร.ร.บ้านนาเจริญ อ.เมืองบึงกาฬ
 12. วันที่ 1-3 ก.ย.62 แข่งเรือยาวบ้านหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ
 13. วันที่ 6 ก.ย.62 ตลาดต้องชม ถนนข้าวเม่า อำเภอเมืองบึงกาฬ
 14. วันที่ 18 ก.ย.62 อำเภอเคลื่อนที่ อำเภอบึงโขงหลง
 15. วันที่ 20-22 ก.ย.62 แข่งเรือยาวอำเภอบุ่งคล้า
 16. วันที่ 27 ก.ย.62 ตลาดต้องชม ถนนข้าวเม่า อ.เมืองบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)