ติดตามการดำเนินงานศูนย์สาธิตการตลาด


(c) (d) (d) (b)(k) บึงกาฬ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10.00 น.

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

มอบหมายให้นายสมพงษ์ เกตุพันธ์ นว.พช.ชำนาญการ พร้อมด้วยนายจรูญรัตน์ โสมสิทธิ์ นว.พช.ชำนาญการ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานศนย์สาธิตการตลาดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านดงกะพุง ม.5 ต.น้ำจั้น อ.เซกา

(Visited 1 times, 1 visits today)