ประชุมประจำเดือนฝ่ายอำนวยการ สพจ.บึงกาฬ

(c) (d) (d) (b)(k) บึงกาฬ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14.30 น.
นายสัมฤทธิพัทธ์ ลีบ่อน้อย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประชุมวางแผน การดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)