มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 62 บึงกาฬ

26 พฤศจิกายน 2562
นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย ร้อยโทเสนีย์ ทองมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2562
โดย นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินพร้อมกรรมการทั้ง 8 อำเภอ
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)