พช.บึงกาฬ MOU ตำบลเข้มแข็งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

(C)(D)(D) (B)(K) | 28 พ.ย. 2562
พช.บึงกาฬ ร่วมกับท้องถิ่น เดินหน้าขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ครอบคลุมทั้งจังหวัด
(>)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ โดยนายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ โดยนายนิพัฒน์ พรเรืองวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

(>)ในโอกาสนี้ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธาน และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และรองผู้อำนวยการ กอ.รมน. จังหวัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)