สินค้านานาชาติ บึงกาฬมาร์เก็ต ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP-ODOP

(c) (d) (d) (b)(k) บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างพลัง สร้างงาน สร้างความสุข)

วันที่ 12 ธันวาคม 2562

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ เหมธุลิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายOTOP จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ภายใต้ชื่อ”สินค้านานาชาติ บึงกาฬมาร์เก็ต ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP-ODOP จำนวน 50 บูธ เนื่องในงาน “วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ 2563” ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2562 และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้นำชุมชนหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ทั้ง 37 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาหารจานเด็ด จัดโดยMATICHON Acadamy

ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)