OTOP City 2019

(c) (d) (d) (b) (k) บึงกาฬ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิด
งาน OTOP City 2019 ระหว่างวันที่ 15 – 23 ธันวาคม 2562
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดบึงกาฬ ในงาน OTOP City 2019

(Visited 1 times, 1 visits today)