ลงนาม ทูบีนัมเบอร์วัน

(c) (d) (d) (b)(k) บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างพลัง สร้างงาน สร้างความสุข)

วันที่ 13 มกราคม 2563
เวลา 10.00 น.

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ และรับมอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงาน TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ระดับจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563

โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีครั้งนี้

ณ โรงแรมเดอะวัน อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)