สพจ.บึงกาฬ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 63

(c) (d) (d) (b)(k) บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างพลัง สร้างงาน สร้างความสุข)

วันที่ 11 มกราคม 2563
เวลา 10.00 น.

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

ร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 และร่วมจัดบูธกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ” เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”

โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

ณ ถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)