ชาชงสมุนไพรพญาเสือโคร่ง กลุ่มชาชงสมุนไพรพญาเสือโคร่ง

ชาชงสมุนไพรพญาเสือโคร่ง กลุ่มชาชงสมุนไพรพญาเสื้อโคร่ง ที่ตั้ง 53 หมู่ 7 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ ประธาน นายวิไล คุณชื่น โทรศัพท์ 084-7897059

(Visited 1 times, 1 visits today)