น้ำพริกเห็ดผสมปลาป่น กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดบ้านโนนโพธิ์ศรี

น้ำพริกเห็ดผสมปลาป่น กลุ่มวิสาหกิจผลิตเห็ดบ้านโนนโพธิ์ศรี ที่ตั้ง 299 หมู่ 1 ต.หนองพันทา อ.โซ่พิสัย ประธาน นางสมบูรณ์ ปัตถามัย โทรศัพท์ 081-0602499

(Visited 1 times, 1 visits today)