รายงานคุณภาพชีวิตของคนบึงกาฬ จากข้อมูล จปฐ. ปี 2561

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร บทสรุปสำรับผู้บริหาร

หลักการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. หลักการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ2

PPT.สรุปผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.61 สรุปผลข้อมูล จปฐ.61บึงกาฬ

โปรแกรม CIA วิเคราะห์Radar_Analysis 2018หนองทุ่ม

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)