๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกมล คงสัตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางกนกอร โพธิ์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการในสังกัด ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านศรีวิไล ม.๕ ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายกมล คงสัตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางกนกอร โพธิ์สิงห์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมนักวิชาการในสังกัด ประชุมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบบ้านศรีวิไล ม.๕ ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)