26 พ.ค. 59 การคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านดงสาร อ.เซกา จ.บึงกาฬ

26 พ.ค. 59 นายกมล คงสัตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ ในนามผู้แทนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ประธานในการคัดสรรฯ นำคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2559 ร่วมติดตาม เยี่ยมเยือน และรับฟังผลการดำเนินงานในการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านดงสาร อ.เซกา จ.บึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)