9 มิถุนายน 2559 นายกมล คงสัตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายและให้แนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9 -11 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาประชาคม

9 มิถุนายน 2559 นายกมล คงสัตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบนโยบายและให้แนวทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้นำชุมชนในหมู่บ้านตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9 -11 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาประชาคมบ้านอาฮง ต.ไคสี อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)