เกี่ยวกับหน่วยงาน

นายสุรพล แก้วอินธิ

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในจังหวัด ต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายในจังหวัด ต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)