ประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด

(c)(d)(d)(_)(b)(k)

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.
นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ เหมะธุลิน หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด เพื่อคัดเลือกหัวหน้าทีม ระดับจังหวัด โดยในที่ประชุมมติเลือกนายไสว คุณมี เป็นหัวหน้าทีม
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)