เปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

(c) (d) (d) (b)(k) บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างพลัง สร้างงาน สร้างความสุข)

วันที่ 26 ธันวาคม 2562
เวลา 19.00 น.

ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เป็นประธานพิธีเปิดงาน”หนาวดีดี ที่บึงกาฬ” ประจำปี 2563 พร้อมกับเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ

โดยมีนายสนิท ขาวสอาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้

ณ บริเวณถนนข้าวเม่าริมโขง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)