บึงกาฬสัมพันธ์สัญจร

(c) (d) (d) (b)(k) บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างพลัง สร้างงาน สร้างความสุข)

วันที่ 16 มกราคม 2563
เวลา 10.00 น.

นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์
พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

พร้อมด้วยคณะทีมขับเคลื่อนระดับจังหวัดติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามโครงการพัฒนาชุมชนบึงกาฬสัมพันธ์สัญจร คืนพัฒนากรให้พื้นที่ สร้างวิถีชุมชนสู่ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(Visited 1 times, 1 visits today)