ติดตามแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

(c)(d)(d)(.)(p)(k) พช.บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
🏢สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดบึงกาฬ : ติดตามแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 25 มิถุนายน 2563
เวลา 13.00 น.

📍นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายเจษฎา บุุญญธนธรรม และน.ส.จิตติภรณ์ บุตรราช ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยมีพัฒนาการอำเภอศรีวิไลและนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไลรับฟังแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว
📌เพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและปรับปรุงระบบข้อมูลเว็บไซต์อำเภอให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

📌ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

📸✍🏻ถ่ายภาพ/รายงาน/กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.บึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)