ติดตามแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

(c)(d)(d)(.)(p)(k) พช.บึงกาฬ (3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
🏢สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดบึงกาฬ : ติดตามแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563
เวลา 09.30 น.

📍นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ ร้อยโทเสนีย์ ทองมี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ พร้อมด้วยนักวิชาการกลุ่มงานสารสนเทศ ฯ ลงพื้นที่ติดตามแผนปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยมีนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเซการับฟังแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว
📌เพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและปรับปรุงระบบข้อมูลเว็บไซต์อำเภอให้มีการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

📌ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

📸✍🏻ถ่ายภาพ/รายงาน/กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.บึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)