ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่6/2563

(C)(D)(D)(_)(B)(K) ( พช.บึงกาฬ 3 สร้าง: สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

🏢สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ: ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่6/2563

วันที่ 29มิถุนายน 2563
🕤เวลา 09.30 น.
📍นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ
📌ในการนี้ นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน
//✨🏩//ภาพ/ข่าว : 📸 (ข่าว) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ-รายงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)