เยี่ยมเยียนเครือข่าย ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” 🗓 วันที่ 15 กันยายน 2563

(C)(D)(D)(_)(B)(K) ( พช.บึงกาฬ 3 สร้าง: สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ : ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเครือข่าย ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

🗓 วันที่ 15 กันยายน 2563

🚩 นายสุรพล แก้วอินธิ พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเครือข่ายกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนายประจักษ์ ผิวพรรณ ณ บ้านชมภูพร ตำบลชมภูพร อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

📷📰ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)