ประชุมกลุ่มสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

(ข่าว)พช. บึงกาฬ :ประชุมกลุ่มสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
(เวลา)วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น.
นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมกลุ่มสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มสวัสดิการฯ เพื่อการบริหารจัดการและการขับเคลื่อนดำเนินงานกลุ่มสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยมีประเด็นดังนี้
1.เรื่องการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
2.การคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

(ตึก)CDD_BK Change for good : (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
(กล้อง)ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)