ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สพอ.ศรีวิไล และ สพอ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

พช. บึงกาฬ : ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สพอ.ศรีวิไล และ สพอ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30-16.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีวิไล และ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
เวลา 09.30 น.นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวจิตติภรณ์ บุตราช ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และ นางสาวพรพระพาย ปรีประดิษฐ์ นิติกร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีวิไล
เวลา 13.30 น. นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ และคณะฯ พร้อมด้วยพัฒนาการอำเภอเมือง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบึงกาฬ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอเมืองบึงกาฬที่มีปัญหา ณ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เพื่อทราบถึงปัญหาการคืนเงินยืมของลูกหนี้ และดำเนินการช่วยเหลือ ติดตาม เร่งรัดเพื่อให้ลูกหนี้นำคืนเงินยืมต่อไป
(c)(d)(d)(.)(b)(k)Change for good (พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
📷 ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)