ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายวรพงษ์ หอมหวล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมจัดงาน จัดตั้งคณะกรรมการ และติดตามการจัดงานซึ่งสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่สวนสาธารณะหนองบึงกาฬ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 658 คน อีกทั้งมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมไชยบุรินทร์ อาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)