พช.บึงกาฬ : ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน

พช.บึงกาฬ : ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงิน

🍁 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายดอกดิน ต้อมทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และนักการตลาดรุ่นใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อติดตามการดำเนินงานในการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

📌 ณ บ้านโคกโขง หมู่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา และบ้านสุขสาคร หมู่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ

🍁 ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน สอบถามและให้คำแนะนำแก่ชุมชน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และอุดหนุนสินค้าของชุมชน

(c)hange (f)or (g)ood
(พช.บึงกาฬ 3 สร้าง : สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้ ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

📸 ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

#โคกหนองนา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#WorldsoilDay
#CDD
#OTOP

(Visited 1 times, 1 visits today)