ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พช.บึงกาฬ : ส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.

นายนฤชา  โฆษาศิวิไลซ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภายในงานประเพณีบุญเดือนสาม พิธีบวงสรวงสักการะปู่อือลือ ประจำปี 2566 ณ ตำหนักปู่อือลือ ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

นายอดุลย์ ดีอ้อม พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า 1.เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดบึงกาฬ 2.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพ และผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดบึงกาฬ

การจัดงานในครั้งนี้มีกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรม 30 กลุ่ม ซึ่งจะทำให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการจะมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นและเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกลุ่มให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำสตรี กลุ่ม องค์กร และประชาชนในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.บึงกาฬ

#ChangeforGood

#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย

#TPMAP

#WorldSoilDay

#วันดินโลก

#กระทรวงมหาดไทย

#บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll

#อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน

#CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)