ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 3 บ้านท่าใคร้ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ 0 4249 2459 โทรสาร 0 4249 2460
(Visited 1 times, 1 visits today)