ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโซ่พิสัย : กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565