ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

35_จำนวนสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่ผ่านการคัดสรร

36_มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของฝากและของที่ระลึก

37_จำนวนแหล่งจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึก

 

<<จังหวัดบึงกาฬ>>

ผลการประกวดคลิปวีดีโอ เรื่องเล่าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ภายใต้แนวคิด “เชิญเที่ยวบ้านฉัน”

ประเภทประชาชนทั่วไป

 1. รางวัลทที่ 1 ข้าวเม่าบ้านห้วยไม้ซอด
 2. รางวัลที่ 2 หลงดงสว่าง
 3. รางวัลที่ 3 นวัตวิถีชาวแสงเจริญ
 4. รางวัลชมเชย นวัตวิถีบ้านนาดงน้อย
 5. รางวัลชมเชย บึงกาฬสุขใจ…เที่ยวได้ตลอด

 

ประเภทประชาชนที่มีภูมิลำเนาในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 1. รางวัลที่ 1 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร
 2. รางวัลที่ 2 โนนไพศาลบ้านฉัน
 3. รางวัลที่ 3 เชิยเที่ยวบ้านห้วยสงคราม
 4. รางวัลชมเชย เชิญเที่ยวบ้านฉัน
 5. รางวัลชมเชย เชิญเที่ยวบ้านฉัน มาดูมหกรรม OTOP นวัตวิถี
 6. รางวัลชมเชย ขึ้นภูดูน้ำตกชมธรรมชาติ
 7. รางวัลชมเชย บ้านของฉัน

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 37 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองบึงกาฬ

1.บ้านบ้านหอคำQR บ้านหอคำ

2.บ้านหอคำเหนือQR บ้านหอคำเหนือ อำเภอเมืองบึงกาฬ

3.บ้านอาฮงQR บ้านอาฮง

4.บ้านท่าไคร้QR บ้านท่าไคร้ อำเภอเมืองบึงกาฬ

5.บ้านท่าโพธิ์QR บ้านท่าโพธิ์

6.บ้านไร่สุขสันต์QR ไร่สุขสันต์

อำเภอพรเจริญ

7.บ้านดอนน้อยQR ดอนน้อย อำเภอพรเจริญ

8.บ้านโคกสว่างQR บ้านโคกสว่าง อำเภอพรเจริญ

9.บ้านสันติสุขQR บ้านสันติสุข อำเภอพรเจริญ

10.บ้านสุขสาครQR บ้านสุขสาคร

อำเภอโซ่พิสัย

11.บ้านโคกกลางQR บ้านโคกกลาง อำเภอโซ่พิสัย

12.บ้านท่าลี่QR บ้านท่าลี่

13.บ้านแสงอรุณQR บ้านแสงอรุณ

14.บ้านห้วยสงครามQR บ้านห้วยสงคราม

15.บ้านถ้ำเจริญQR หมู่บ้านถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย

อำเภอเซกา

16.บ้านโสกก่ามQI บ้านโสกก่าม อำเภอเซกา

17.บ้านดงสารQR บ้านดงสาร

18.บ้านดอนเสียดเหนือQR บ้านดอนเสียดเหนือ

19.บ้านภูเงินQR บ้านภูเงิน

20.บ้านหนองหิ้งQR บ้านหนองหิ้ง

กิจกรรมโครงการเชื่อมโยงตลาดท่องเที่ยวกับภาคธุรกิจ “สวัสดีบึงกาฬ”

 

รูปเล่ม-แผนปฏิบัติการโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดบึงกาฬ

วีดีทัศน์ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

ตอนที่ 1 โอทอปนวัตวิถี-อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตอนที่ 2 โอทอปนวัตวิถี-อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตอนที่ 3 โอทอปนวัตวิถี-อัมพวา
ตอนที่ 4 โอทอปนวัตวิถี-สามชุก
ตอนที่ 5 โอทอปนวัตวิถี-แม่กำปอง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)