สรุปถอดบทเรียนหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2561

อำเภอเมืองบึงกาฬสารสนเทศบ้านสรรเสริญ หมู่ที่9 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

อำเภอพรเจริญ สารสนเทศบ้านหนองลาด หมู่ที่ 3 ต.ศรีสาราญ อ.พรเจริญ

อำเภอโซ่พิสัย หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ สามแยกศรีชมภู

อำเภอเซกา สารสนเทศบ้านหนองตีนเผือก ต.น้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ

อำเภอปากคาด หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ โนนชัยศรี ปากคาด

อำเภอบึงโขงหลง สารสนเทศบ้านดงบัง หมู่ที่ 5 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

อำเภอศรีวิไล สารสนเทสบ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

อำเภอบุ่งคล้า สารสนเทศบ้านหัวยเล็บมือ หมู่ที่ 5 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

สารสนเทศตำบลต้นแบบ สารสนเทศตำบลหนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ

(Visited 1 times, 1 visits today)