จปฐ.63

 

แบบรายงานแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   แบบรายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน-อำเภอ

แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   แบบรายงานแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน-อำเภอ

หนังสือแจ้งอำเภอ  บก0019.4-ว2166 แจ้งอำเภอ จปฐ.63

PPT นำเสนอโครงการ

รายละเอียดโครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.63  รายละเอียดโครงการฯ

แนวทางการสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ  แนวทางสนับสนุนการดำเนินการโครงการฯ

แนวทางการตรวจสอบข้อมูล จปฐ.63  แนวทางการตรวจสอบข้อมูล-จปฐ.-ปี-2563

แผนปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.63  แผนปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูล-จปฐ.-ปี-2563

สื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ จปฐ.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)