จปฐ.65 Copy

 

ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.65รายตัวชี้วัด04102565

ยากจน-พิการ-สูงอายุ

จปฐ.ไม่ผ่านเกณฑ์ ตัวชี้วัดที่ 8จำแนกผู้สูงอายุ-ผู้พิการ

ผู้พิการ

สรุป จปฐ. ปี65-04102565

 

 

คลิปสปอต จปฐ. 5 ตอน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)